Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

anaskor
16:37
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
anaskor
16:24
2703 7148 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
anaskor
16:24

October 28 2018

anaskor
20:50

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

October 24 2018

anaskor
23:24
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
anaskor
23:21
4290 4213 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
anaskor
23:20
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

October 23 2018

anaskor
22:04

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viammkmpl mmkmpl

July 17 2018

anaskor
17:40
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll
anaskor
17:33
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
17:33
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viasoundaddicted soundaddicted

June 26 2018

anaskor
19:42
4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka viablackenedsky blackenedsky

June 03 2018

anaskor
19:16
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
anaskor
19:12
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakaja0409 kaja0409
anaskor
18:49
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
anaskor
18:43

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaIzzy721 Izzy721

May 25 2018

anaskor
22:56

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
anaskor
22:08
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

May 10 2018

anaskor
20:48
3762 1a52
Reposted fromGIFer GIFer viamy-anxieties my-anxieties
anaskor
20:44
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...