Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

anaskor
20:29
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele viairmelin irmelin
anaskor
20:27
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
anaskor
20:14
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaApriloNeil ApriloNeil

April 24 2018

anaskor
21:29
2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viairmelin irmelin

March 21 2018

anaskor
17:03
4909 01c7 500

March 18 2018

anaskor
20:03
Jasnowidze po pijaku dzwonią do swoich przyszłych.
— JoeMonster.org
Reposted frommlehowy mlehowy viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 14 2018

anaskor
21:54
Reposted fromtfu tfu viamrpaf mrpaf
anaskor
21:00
5703 401a 500

February 26 2018

anaskor
20:14
3656 8473
Reposted fromdelain delain viadoubleespresso doubleespresso
anaskor
20:14

February 19 2018

anaskor
10:35

February 18 2018

anaskor
20:32
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viashitsuri shitsuri
anaskor
13:37
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
anaskor
13:16
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
anaskor
13:11

February 03 2018

anaskor
08:14
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz

January 20 2018

anaskor
18:39
5887 ba46 500
anaskor
18:11
9924 3aab 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianoisetales noisetales

January 14 2018

anaskor
21:51
6830 bb2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
anaskor
21:46
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viateardrop teardrop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl